Корпоративни клиенти

Филтър:

Избрани - Корпоративно право, сливания и придобивания

Българското дружество с променлив капитал

Народното събрание прие дългоочакваните промени в Търговския закон (ТЗ), въвеждащи нов тип дружество – дружество с променлив капитал (ДПК) (това наименование и съкращение се използват и за това, което по наше разбиране е структура с различна функция в Сингапур, предназначена да се използва за фондове, което е различно от българското ДПК). Новият тип търговско дружество […]

Прочети

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024