Интелектуална собственост

В NBLO ние разбираме, че запазването на собствеността върху вашата марка и опазването на вашите иновативни идеи, продукти и решения са от ключово значение за стойността на бизнеса ви.

Имаме екип от адвокати, специализирани по въпросите на интелектуалната собственост, способни да предоставят превъзходни съвети и становища. Нашият екип ще ви насочи към успешно лицензиране и защита на вашите технологични активи.

Нашите адвокати имат практика в консултирането на клиенти относно прилагането на всички видове права на интелектуалната собственост, включително:

  • Авторско право и търговска марка;
  • Иновации и патенти;
  • Конфиденциалност и търговски тайни;
  • Лицензионни споразумения.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024