Трудови правоотношения

Обхват от трудово-правни съвети за лица, трудоустроени в България

Екипът по заетостта на NBLO съветва:

  • уволнения – включително съответствието им с вътрешното законодателство;
  • съответствие с националното и международно законодателство и стандарти;
  • трудова дисциплина, нарушения и дискриминация;
  • индивидуални и колективни уволнения и трудови договори;
  • акции/собственост на акции и бонус планове;
  • пенсионни схеми на служителите;
  • осигурителни вноски; здравословни и безопасни условия на труд, злополуки на работното място и спазване на законодателството при тяхното случване;
  • визи и разрешения за работа на емигранти;
  • задължения на служителите за неконкуренция и конфиденциалност на информацията;
  • трудови договори и вътрешни правила.

Интегриран подход

Проблемите със заетостта често са толкова сложни, че изискват експертиза в други области като корпоративното право по време на преструктуриране. Експертният опит в областта на интелектуалната собственост е необходим, ако служителите са отговорни за технологичните иновации, а задълбоченото познаване на данъчното законодателство е от решаващо значение при работа с договори за управление на по-високо ниво. Ако една компания обмисля наемане на емигранти, опит в имиграционното законодателство е предимство. NBLO разбира колко взаимосвързани могат да бъдат тези области, затова нашият екип по трудово право работи в тясно сътрудничество с другите ни специалисти.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024