Новини

Филтър:

Избрани - Новини

За първи път в България – регулация на краудфъндинг

С последните изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), които влязоха в сила на 1 юли 2022 г., за първи път в България бе въведена регулация на т.нар. краудфъндинг или както е нововъзприетият легален термин – “колективно финансиране”. На новата правна фигура е посветен цял отделен дял в ЗППЦК, като измененията са […]

Прочети

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024