Семейно право и права на детето

Ние съветваме отделни лица и семейства по различни правни въпроси, свързани с живеене или поддържане на инвестиции в България.

Едно от преимуществата ни е разбирането на взаимодействието между множество юрисдикции и техните изисквания към физически лица.

Нашият богат опит в семейното право ни позволява да предложим всички възможни умения и опит, за да отговорим на вашите потребностите. Същевременно нашето многообразие на практика ни позволява да предоставим и допълнителен опит в други правни дисциплини, ако случаят го изисква.

Ние разбираме, че семейните проблеми могат да бъдат сложни, често стресиращи и травматични. С нашите професионални съвети и чувствителен подход ще ви преведем през всичкит възможности, които стоят на ваше разположение и ще ви помогнем да постигнете възможно най-добрия резултат. Ние се стремим да постигнем това по най-практичния, ефикасен и рентабилен начин.

Семейно право

Имаме значителен опит в справянето с проблемите, с които семействата могат да се сблъскат, по начин, кото гарантира постигането на справедлив резултат, отчитайки интересите на всеки и най-вече на децата. Ние можем да помогнем с:

 • Разделяне на имуществото по време на или след развод;
 • Постигане и изпълнение на споразумения за това, как да се раздели имущество;
 • Съвет спрямо позицията на българското право във връзка с разпореждане на имуществото между съпрузи;
 • Идентифициране и доказване в съдилища (по-специално съдилища в чужбина) на размера на имуществото, притежавано от съпруг/съпруга в България;
 • Съвет за това коя юрисдикция е най-добра за започване на бракоразводно производство;
 • Водене на производство за развод от името на съпруг/съпруга.

Защита на правата на децата

Що се отнася до децата, ние можем да помогнем с:

 • Консултиране относно правото на лични отношения и попечителство над децата от смесени бракове между български и чуждестранни съпрузи;
 • Консултиране относно правата на децата от смесени бракове по националното законодателство;
 • Подпомагане на родител да постигне оптимални условия с режима на лични отношения (например да може да прекарва повече време с детето или да промени първоначално уредения режим на лични отношения);
 • Консултиране и представяне по въпроси за изплащането на издръжка на деца – определяне и коригиране на първоначално определеното, както и в някои случаи целево структуриране на плащанията чрез разпределението им, като се предназначат за определена цел (напр. Образование на дете);
 • Представляване на детето от съдебен защитник;
 • Решаване на въпроси, свързани с преместването на детето в друга юрисдикция или с разрешение за пътуване;
 • Помощ при проблеми с бащинството;
 • Помощ при прилагане на закона относно имената на деца, родени в България, и промяна на имената в документите на детето (вижте анализ на някои от проблемите в нашата публикация);
 • Може също така да ви помогнем с предбрачни и следбрачни споразумения, съвети как да прехвърлите собствеността на вашите деца и други.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024