Финансови измами и разследвания

NBLO предоставя трансгранични и вътрешнобългарски правни консултации с най-високо качество, включително в областта на финансовите измами и свързаните с тях области на гражданското право, както и спазване на законодателството при:

  • Пране на пари;
  • Корпоративна измама;
  • Инвестиционни измами;
  • Проследяване на активи;
  • Законодателство в областта на околната среда;
  • Подкуп и корупция;
  • Съответствие с нормативната уредба;
  • Пазарна манипулация;
  • Сигнализиране.

 

NBLO работи обстойно в областта на борбата с изпирането на пари (AML) съветвайки относно прилагането на законодателни промени, управление на риска, политики и процедури – често във връзка с друга помощ за съответствие в области като защита на данните или в регулирани индустрии, като напр. финанси.

От 2020 г. нашият екип за борба с изпирането на пари се ръководи от бивш експерт на ДАНС.

Това допълва нашия значителен опит в правното представителство в контекста на спорове, включващи твърдения за пране на пари или други регулаторни нарушения и в регулаторното, и лицензионното законодателство като цяло.

Екипът на NBLO има богат опит в консултирането и при трансгранично възстановяване на активи и търговски измами и това е особено полезно когато има иск с висока стойност или приходите от измамата могат да бъдат в движение, в комбинация с разследване, изпълнение на съдебни решения и борба с изпирането на пари.

Свързани събития

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024