Мая е завършила Правния Факултет на Пловдиския университет с отличие. Тя се присъединява към NBLO през 2020 г. и нейните основни интереси са свързани с икономически престъпления и свързаните с тях области на гражданското право, законодателството за съответствие, изпиране на пари, корпоративни измами, инвестиционни измами, проследяване на активи, спазване на нормативните изисквания, подкупи и корупция и защита на данните.

Преди да започне кариера си в NBLO Мая е работила две години в ГДБОП към МВР, където се е занимавала основно с борбата с изпирането на пари. По-късно тя се присъединява към ДАНС, където работи в продължение на 6 години, като разследва основно финансови престъпления, които включват пране на пари, инвестиционни измами, укриване на данъци и др.

Тя има богат опит по въпросите на борбата с изпирането на пари, регулацията, националната сигурност, наказателната защита и икономическите престъпления.

Мая владее свободно английски и български, нейния роден език.

Квалификации: Пловдивски университет

Говорими езици: български и английски

Офис: София

 • Финансови измами и разследвания

  NBLO предоставя трансгранични и вътрешнобългарски правни консултации с най-високо качество, включително в областта на финансовите измами и свързаните с тях области на гражданското право, както и спазване на законодателството при: Пране на пари; Корпоративна измама; Инвестиционни измами; Проследяване на активи; Законодателство в областта на околната среда; Подкуп и корупция; Съответствие с нормативната уредба; Пазарна манипулация; […]

  Прочети

 • Блокчейн и криптовалута

  NBLO консултира блокчейн предприемачите от 2016 г. и остава като най-добър избор по тези въпроси. България е привлекателна за фирми на ранен етап, които оценяват нейните таланти, нейната жива технологична общност и страните с ниски разходи за бизнес, труд и живот. По-голямата част от българските предприемачи в сферата на и криптовалутите работят в София, която […]

  Прочети

 • Корпоративно данъчно облагане

  Данъчните политики и данъчните разпоредби винаги са от стратегическо значение за нашите клиенти при осъществяване на техния бизнес и инвестиции. Данъците са основна грижа за всички предприятия и физически лица. Във всяка сделка и бизнес начинание има аспекти, свързани с данъците, както на етапа на нейното структуриране и създаване, така и в хода на нейното […]

  Прочети

 • Търговски дружества и преобразуване

  Концепция В основата на нашата практика са корпоративна и търговска работа, както и преобразуване на фирми. Обслужваме голям брой чуждестранни клиенти в различни икономически сектори и предлагаме правни съвети по корпоративни и търговски въпроси. Нашите юристи имат задълбочени познания и богат практически опит както в местни, така и в международни сделки за придобиване и разпореждане […]

  Прочети

 • Недвижими имоти

  Ние съветваме частни лица и компании по въпроси свързани със собствеността като им помагаме да разбиратим местните закони и практики дори от разстояние. Придобили сме опит в справянето с проблеми от закупуване на имота до възникване на неблагоприятни последици във връзка със сделката. Можем да използваме нашия дългогодишен опит, за да Ви ориентираме в проблемите […]

  Прочети

 • Правото на санкциите и антисанкциите: как се прилагат в България

  На 28 октомври и 4 ноември 2021 г. New Balkans Law Office проведе семинар в две части с тема “Правото на санкциите и антисанкциите: как се прилагат в България” Разгледахме теми, пряко свързани със задълженията на компании във финансовия сектор, произтичащи от приложимите към тях и техните клиенти регулации, както и взаимоотношението между санкционното право […]

  Прочети

 • Използване на записи в съдебното производство. Записите и GDPR

  В хода на спорове по търговски и граждански въпроси могат да възникнат ситуации, в които страна по спора да разполага с придобити от нея (а при това създадени или от нея, или от друго лице) звукови или видео записи, които могат да имат отношение към спора и поне теоретично биха (ако можеха да бъдат използвани) […]

  Прочети

Maya Ivanova

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024