Несъстоятелност и производства по несъстоятелност

Понякога има неочаквани промени в обстоятелствата около даден бизнес и в тази връзка ние помагаме в управлението на бизнеса, както и в представляването на кредитори по искове – съвместно при преструктурирането или когато законът предвижда, чрез индивидуални такива.

Ние се отличаваме и сме водещи на пазара в разрешаването на съдебни спорове, в които са налични трансгранични проблеми.

Българските съдебни дела по несъстоятелност са предимно корпоративни (поради общата липса на граждански фалит), но също така често съветваме и действаме в ситуации, в които последиците от международния фалит се разиграват в българските съдилища.

По въпросите за несъстоятелност и преструктуриране:

  • Съветваме чуждестранни синдици, ликвидатори и други длъжностни лица във връзка с с техните действия в България;
  • Кредитори, които са от целия свят, но чиито вземания възникват за изпълнение в контекста на производството по несъстоятелност в България;
  • Представителство на длъжностни лица, кредитори и техните организации в предизвикателствата пo реорганизация и преструктуриране;
  • Действаме в контекста на прилагането на сигурността на целия капитал;
  • Спорове между кредитори.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024