Светослав е изключителен съдебен процесуален представител с общирни правни познания и е доказан професионалист.

Светослав има повече от 20 години опит, като преди това е бил ръководител на правния отдел в националния тотализатор в България и старши член на екипа, консултиращ най-големия местен производител на петрол и нефтохимикали, Петрол АД.

От 2004 г. Светослав практикува като адвокат в Софийска адвокатска колегия и се занимава с различни правни въпроси, вариращи от искове с висок материален интерес до pro-bono, като винаги проявява най-висока степен на отдаденост, отзивчивост и ангажираност към клиентите.

Квалификации: Софийски университет

Говорими езици: български и английски

Офис: София

Член на: Софийска адвокатска колегия

 • Спорове между акционери, корпорации и консорциуми. Сливания и придобивания

  В областта на корпоративните спорове, надграждайки знанията, придобити в събирането и инвестирането на рискови и начални фондове, сливанията и придобиванията, и общото търговско право, ние търсим най-добрия резултат за клиентите. Нашите експерти съветват относно потенциални и действителни искове от частни сливащи се или придобиващи се компании и консорциуми по въпроси, свързани с нарушения на договори […]

  Прочети

 • Съдебни спорове за недвижими имоти

  Българските недвижими имоти процъфтяваха в периода 2004-2008 г. и отново (в по-малка степен) около процеса на инвестиране във възобновяеми източници, ползващи се от субсидиите на Flanders Investment & Trade (FIT) през 2008-10 г. Тези подем доведе до вълни от съдебни спорове за недвижими имоти и практиката на NBLO от създаването си през 2005 г. е […]

  Прочети

 • Корпоративно данъчно облагане

  Данъчните политики и данъчните разпоредби винаги са от стратегическо значение за нашите клиенти при осъществяване на техния бизнес и инвестиции. Данъците са основна грижа за всички предприятия и физически лица. Във всяка сделка и бизнес начинание има аспекти, свързани с данъците, както на етапа на нейното структуриране и създаване, така и в хода на нейното […]

  Прочети

 • Несъстоятелност и преструктуриране

  Глобалната икономическа криза наложи трудности пред редица бизнеси. Резултатът е нарастващ брой случаи на закриване на различни форми на предприятия, започване на процедури по несъстоятелност, както и вътрешногрупови реорганизации и дейности по преструктуриране. С нашите специфични и експертни познания в регулаторната рамка, както и с практически опит по сложни казуси, ние сме ценен съветник за […]

  Прочети

 • Търговски дружества и преобразуване

  Концепция В основата на нашата практика са корпоративна и търговска работа, както и преобразуване на фирми. Обслужваме голям брой чуждестранни клиенти в различни икономически сектори и предлагаме правни съвети по корпоративни и търговски въпроси. Нашите юристи имат задълбочени познания и богат практически опит както в местни, така и в международни сделки за придобиване и разпореждане […]

  Прочети

 • Недвижими имоти

  Ние съветваме частни лица и компании по въпроси свързани със собствеността като им помагаме да разбиратим местните закони и практики дори от разстояние. Придобили сме опит в справянето с проблеми от закупуване на имота до възникване на неблагоприятни последици във връзка със сделката. Можем да използваме нашия дългогодишен опит, за да Ви ориентираме в проблемите […]

  Прочети

 • Семейно право и права на детето

  Ние съветваме отделни лица и семейства по различни правни въпроси, свързани с живеене или поддържане на инвестиции в България. Нашата особена сила е в разбирането на взаимодействието между множество юрисдикции и техните конкуриращи се претенции към физически лица. Нашият богат опит в семейното право ни позволява да предложим всички възможни умения и опит, за да […]

  Прочети

 • Правото на санкциите и антисанкциите: как се прилагат в България

  На 28 октомври и 4 ноември 2021 г. New Balkans Law Office проведе семинар в две части с тема “Правото на санкциите и антисанкциите: как се прилагат в България” Разгледахме теми, пряко свързани със задълженията на компании във финансовия сектор, произтичащи от приложимите към тях и техните клиенти регулации, както и взаимоотношението между санкционното право […]

  Прочети

Svetoslav Ivanov Attorney-at-law

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024