Завещания и наследство

Много хора си отиват от този свят без да оставят валидно наследство. Това може да означава, че финансовите интереси на тези, които обичате най-много не са защитени и Вашите желания могат да не бъдат уважени. Често възникват притеснения относно правото на дялове („запазени дялове“). Може да имате имоти в повече от една държава.

Нашият юридически екип подпомага клиентите спрямо всичките им изисквания за планиране на завещание и наследство.

За да сме сигурни, че Вашето семейство, лицата, които зависят от издръжка с Вашето имущество или избран от вас получател на наследство са осигурени по най – данъчно ефективен начин, нашите висококвалифицирани правни съветници ще направят оценка на Вашите желания и семейни обстоятелства преди да изготвят завещанието Ви. Това включва консултиране по отношение на:

  • Международни аспекти на завещанията;
  • Брак и неконвенционални семейни единици;
  • Запазени дялове и последиците от това;
  • Действието на предбрачните споразумения върху наследството;
  • Данъчно и свързано с данъците наследствено планиране;
  • Проблеми с пребиваване и местожителство;
  • Защита на непълнолетни членове на семейството или хора с увреждания.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024