Съдебни спорове за недвижими имоти

Българските недвижими имоти процъфтяваха в периода 2004-2008 г. и отново (в по-малка степен) около процеса на инвестиране във възобновяеми източници, ползващи се от субсидиите на Flanders Investment & Trade (FIT) през 2008-10 г.

Тези подем доведе до вълни от съдебни спорове за недвижими имоти и практиката на NBLO от създаването си през 2005 г. е силно свързана с представителство по имуществени спорове.

Ние сме консултирали различни международни инвеститори в български проекти за недвижими имоти, вариращи от синдикати, клубове и физически лица; специализирани фондове; попечители и лични представители; тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REITs) и разбира се финансисти.

  • Спорове относно правото на собственост;
  • Спорове за ползване на земя;
  • Спорове за планиране и зониране;
  • Финансиране, свързано с недвижими имоти;
  • Спорове, свързани със съвместни предприятия и инвестиционни средства, фокусирани върху недвижими имоти;
  • Управление на имоти;
  • Спорове за съсобственик;
  • Специфично изпълнение;
  • Наследяване.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024