Набиране на средства

От 2000 г. насам на стартъп компаниите все повече се гледа като на технология.

Една от причините е, че компаниите се възползват от външно финансиране на ранен етап като умишлено се обръщат към специализирани инвеститори на различни фази от своя растеж или понякога самите компании търсят капиталовложители.

Преговорите с инвеститорите се различават по тяхното време, опита на инвеститорите и учредителите, секторната специализация на инвеститорите, технологиите и размерите на финансиране, предварителни оценки и редица други фактори.

Понякога класическият сценарий като по учебник не е това което изглежда и финансирането може да дойде от приятели, семейство, нови бизнес ангели, корпоративен риск и други.

Процесът се повтаря за всяка компания и всеки учредител чрез последователни компании или капиталови кръгове. Управлението на процеса изисква опит, преговори и технически правни умения.

Българските стартиращи фирми са достигнали чувствителна зрелост през последните 10 години, както и техните учредители – сега и едните, и другите могат да очакват и да разчитат на висококачествени професионални съвети и представителство, за да се гарантира бъдещият им успех.

Ние подпомагаме технологичния бизнес с финансиране по различни начини:

  • чрез съдействие при подготовката на учредителите/компанията за външен капитал;
  • чрез съдействие в преговорите: предварителна договореност/транзакции, писма за намерения, споразумения за неразкриване на информация преди финансиране;
  • предварителна договореност, която помага да се установи инвеститор/абонаментно споразумение/споразумение между акционери и последващите изменения в хартата/устава на компанията;
  • преструктуриране на компании, за да им се даде възможност да получават пари за растеж в благоприятна юрисдикция и да помогне растежа на компанията (напр. чрез реорганизация като компания от Обединеното кралство или Делауеър).

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024