NBLO предоставя модел на акционерно споразумение за старт-ъп компании

9 декември 2021

Семейни и частни компании, Частен капитал, Рисков капитал, Корпоративни клиенти, Стартъпи

New Balkans Law Office с гордост съобщава, че екипът ни, в сътрудничество с Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA), разработи типово акционерно споразумение, предназначено да подпомогне компаниите в ранен етап на развитие, като предостави удобна за ползване правна рамка за ориентиране в отношенията между основатели и инвеститори в български компании в ранен етап на развитие. Вече можете да намерите образеца на акционерното споразумение на уебсайта на BVCA тук.

Акционерно споразумение е многостранен договор, който урежда редица възможни въпроси между няколко или всички акционери на дадено дружество.

Макар, че в световен мащаб за подобни документи най-широко се използват законите на Англия и различни щати на САЩ, акционерното споразумение на NBLO се урежда от българското законодателство, тъй като е насочено към български предприятия.

Вероятно акционерното споразумение ще бъде полезно на бързоразвиващи се предприятия, с фокус върху технологиите, но може да бъде полезно и в много други ситуации. Макар и да не е задължително, споразумението е добро допълнение към устава на дадено дружество, в няколко аспекта:

  • позволява на учредителите да сключат споразумения самостоятелно;
  • сигнализира на инвеститорите за прогресивността на учредителите.

NBLO редовно консултира стартъп компании по време на тяхното развитие, по-специално по въпроси от корпоративното право в контекста на технологиите. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси, свързани с бъдещето на вашата компания.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024