Петро е завършил юридическия факултет на Софийския университет с отличие. Той се присъединява към NBLO през 2019 г. и неговите области на практика са свързани с търговско и корпоративно право, защита на данните, банкиране и финанси, семейно право, събиране на дългове и съдебни спорове.

След завършването на СУ и преди да се присъедини към NBLO, Петро работи в продължение на две години в малка адовкатска кантора специализираща в съдебни спорове, където отговаря за управлението на значителен брой дела и редица колеги. След това той става част от правния екип на Банка ДСК АД, където отговаря за генерирането на вътрешни консултации по въпроси на търговското, корпоративното и банковото право. По време на професионалния си път Петро е работил за Кауфланд България, където е бил служител по защита на личните данни и е съветвал по търговски и корпоративни правни въпроси.

Квалификации: Софийски университет

Говорими езици: български и английски

Офис: София

 • Завещания и наследство

  Много хора си отиват от този свят без да бъде съобразена тяхната воля относно наследяването им . Това може да означава, че финансовите интереси на тези, които обичате най-много, не са защитени и вашите желания могат да не бъдат уважени. Често са възможни рискове относно накърняване на запазени части от наследството за вашите наследници (“ […]

  Прочети

 • Спорове между акционери, корпорации и консорциуми. Сливания и придобивания

  В областта на корпоративните спорове, надграждайки знанията, придобити в събирането и инвестирането на рискови и начални фондове, сливанията и придобиванията, и общото търговско право, ние търсим най-добрия резултат за клиентите. Нашите експерти съветват относно потенциални и действителни искове от частни сливащи се или придобиващи се компании и консорциуми по въпроси, свързани с нарушения на договори […]

  Прочети

 • Несъстоятелност и производства по несъстоятелност

  Понякога има неочаквани промени в обстоятелствата около даден бизнес и в тази връзка ние помагаме в управлението на бизнеса, както и в представляването на кредитори по искове – съвместно при преструктурирането или когато законът предвижда, чрез индивидуални такива. Ние се отличаваме и сме водещи на пазара в разрешаването на съдебни спорове, в които са налични […]

  Прочети

 • Съдебни спорове за недвижими имоти

  Българските недвижими имоти процъфтяваха в периода 2004-2008 г. и отново (в по-малка степен) около процеса на инвестиране във възобновяеми източници, ползващи се от субсидиите на Flanders Investment & Trade (FIT) през 2008-10 г. Тези подем доведе до вълни от съдебни спорове за недвижими имоти и практиката на NBLO от създаването си през 2005 г. е […]

  Прочети

 • Трудови спорове и ограничителни споразумения

  Ние заставаме както от страна на работодателите, така и от страна на служителите, когато те очакват или попаднат в ситуация на трудов спор. Българското трудово законодателство е може би по-малко повлияно, в сравнение с други законодателства, от широката модернизация през 90-те години и това може да се отчете като давност. В същото време съвременните практики […]

  Прочети

 • Блокчейн и криптовалута

  NBLO консултира блокчейн предприемачите от 2016 г. и остава като най-добър избор по тези въпроси. България е привлекателна за фирми на ранен етап, които оценяват нейните таланти, нейната жива технологична общност и страните с ниски разходи за бизнес, труд и живот. По-голямата част от българските предприемачи в сферата на и криптовалутите работят в София, която […]

  Прочети

 • Финтех

  Българският финтех сектор е бързо развиващ се, иновативен и се все по-предпочитан. Благодарение на изключителните си кадри, местните компании са станали конкурентоспособни в световен мащаб. Юристите на NBLO са добре запознати с правните предизвикателства на динамичния финтех пазар, който редовно се нарушава и изгражда нанова, регулира се строго и се характеризира с бърз растеж. Ние […]

  Прочети

 • Интелектуална собственост

  В NBLO ние разбираме, че запазването на собствеността върху вашата марка и опазването на вашите иновативни идеи, продукти и решения са от ключово значение за стойността на бизнеса ви. Имаме екип от адвокати, специализирани по въпросите на интелектуалната собственост, способни да предоставят висококачествени съвети и становища. Нашият екип ще ви насочи към успешно лицензиране и […]

  Прочети

 • Корпоративно данъчно облагане

  Данъчните политики и данъчните разпоредби винаги са от стратегическо значение за нашите клиенти при осъществяване на техния бизнес и инвестиции. Данъците са основна грижа за всички предприятия и физически лица. Във всяка сделка и бизнес начинание има аспекти, свързани с данъците, както на етапа на нейното структуриране и създаване, така и в хода на нейното […]

  Прочети

 • Несъстоятелност и преструктуриране

  Глобалната икономическа криза наложи трудности пред редица бизнеси. Резултатът е нарастващ брой случаи на закриване на различни форми на предприятия, започване на процедури по несъстоятелност, както и вътрешногрупови реорганизации и дейности по преструктуриране. С нашите специфични и експертни познания в регулаторната рамка, както и с практически опит по сложни казуси, ние сме ценен съветник за […]

  Прочети

 • Търговски дружества и преобразуване

  Концепция В основата на нашата практика са корпоративна и търговска работа, както и преобразуване на фирми. Обслужваме голям брой чуждестранни клиенти в различни икономически сектори и предлагаме правни съвети по корпоративни и търговски въпроси. Нашите юристи имат задълбочени познания и богат практически опит както в местни, така и в международни сделки за придобиване и разпореждане […]

  Прочети

 • Частно дялово финансиране

  Частното дялово финансиране от чуждестранни входящи фондове се разглежда като един от основните източници на корпоративно финансиране в България, тъй като алтернативите остават ограничени: капиталовите пазари се развиват, но нивата на ликвидност все още са ниски; местният капитал, наличен за инвестиции, не винаги е изобилен или добре ръководен и пазарите на корпоративни дългове са недиверсифицирани. […]

  Прочети

 • Частни компании

  Частните компании са гръбнакът на икономиката с разнообразни дейности, насочени към милиони клиенти. Имаме богат опит с български и чуждестранни клиенти, активни по целия свят в толкова разнообразни области като онлайн услуги, игри, криптовалути и недвижими имоти. Ние от NBLO редовно подпомагаме частни компании и предоставяме всеобхватен спектър от услуги, насочени към подпомагане на техния […]

  Прочети

 • Данъци

  За да допълним нашата практика в други области свързани с физически лица и техните дела в България, ние имаме значителен опит в консултирането на лица относно данъчното структуриране, което включва и български такива структури. Това се отнася както за бизнесмени, които искат да осигурят опростено, съобразено и ефективно администриране на всички приходи или печалби генерирани […]

  Прочети

 • Трудови правоотношения

  Обхват на трудовоправни консултации за лица, наети на работа в България Екипът по заетостта на NBLO съветва: уволнения – включително съответствието им с вътрешното законодателство; съответствие с националното и международно законодателство и стандарти; трудова дисциплина, нарушения и дискриминация; индивидуални и колективни уволнения и трудови договори; акции/собственост на акции и бонус планове; пенсионни схеми на служителите; […]

  Прочети

 • Недвижими имоти

  Ние съветваме частни лица и компании по въпроси свързани със собствеността като им помагаме да разбиратим местните закони и практики дори от разстояние. Придобили сме опит в справянето с проблеми от закупуване на имота до възникване на неблагоприятни последици във връзка със сделката. Можем да използваме нашия дългогодишен опит, за да Ви ориентираме в проблемите […]

  Прочети

 • Договори за инфлуенсър маркетинг

  Инфлуенсър маркетинг е атрактивна маркетингова възможност за собственици на търговски марки, които искат да популяризират своите продукти или услуги пред аудиторията на инфлуенсърите. Когато инвестират в инфлуенсър маркетинг, търговците не могат да си гарантират дали маркетинговата кампания ще бъде печеливша. Те също не са сигурни дали инфлуенсърът ще изпълни изискванията на маркетинговата кампания. За инфлуенсърите […]

  Прочети

 • Инфлуенсъри и реклама

  Рекламирането от инфлуенсъри заема важно място в рекламния сектор, особено в области като красота, лукс и т.н., но също така и на други бързооборотни потребителски стоки. Твърди се, че детето-ютюбър Раян Каджи е осъществил продажби на стойност около 30 милиона щатски долара директно от неговия YouTube канал „Ryan’s World“ (в превод „Светът на Раян”), в […]

  Прочети

 • Получаване на лиценз за онлайн хазартна дейност в България

  По-долу подробно описваме някои правни изисквания за получаване на лиценз за онлайн хазартна дейност в България.  Предистория Българският Закон за хазарта от 2012 г. (ЗХ) и нормативните актове по прилагането му регулират онлайн хазартната дейност в България. За първи път онлайн хазартът беше законодателно уреден през 2014 г.  С изключение на неотдавнашното прехвърляне на регулаторни […]

  Прочети

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024