Мая Иванова стана член на European Criminal Bar Association

11 юли 2022

Противодействие на изпирането на пари, Новини, Финансови престъпления и разследвания

Мая Иванова, ръководител на отдел “Нормативно съответствие и разследвания” в NBLO, стана член на European Criminal Bar Association, която е водещата независима организация на специализирани по наказателно право адвокати във всички европейски страни.

Вярваме, че регулаторният опит на Мая в областта на борбата с прането на пари от предишната й позиция в ГДБОП и ДАНС, допълнен с практиката на фирмата в други правни области, като финансово и финтех регулиране и трансгранични спорове, би бил от полза за Асоциацията и нейните членове.

Настоящите клиенти на Мая включват известни световни и български компании, международни доставчици на финансови услуги и различни частни клиенти включително богати семейства и видни политически личности. Като пълноправен член на European Criminal Bar Association, Мая ще има възможност да обменя идеи с други професионалисти в сектора и да бъде в крак с най-новите правни регулации, за да може да съдейства на нашите клиенти. 

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024