Трудови спорове и ограничителни споразумения

Ние заставаме както от страна на работодателите, така и от страна на служителите, когато те очакват или попаднат в ситуация на трудов спор.

Българското трудово законодателство е може би по-малко повлияно, в сравнение с други законодателства, от широката модернизация през 90-те години и това може да се отчете като давност.

В същото време съвременните практики на заетост и моделите на работа се наложиха бързо и креативно на пазара. С нарастващото появяване на големи частни работодатели с трансгранична, дори глобализирана работна сила и значителни български бази, ние даваме приоритет на консултирането на работодателите като обезпечителна мярка против възможни разногласия, тъй като считаме преодоляването на риска от такива за фактор, който най-много повлиява на ефективността.

Търсим начини за намаляване на риска (например в контекста на взаимодействие между заетостта и ИС или данъчното законодателство).

Понякога това не е достатъчно. В българските трудовоправни спорове (трябва да се вземе предвид, че в българската првна рамка не съществува специализирана система за решаване на трудови спорове) в съдебния процес интересите на клиентите са безапелационно защитени. Задълбочените ни познания в обхвата на трудовото законодателство ни позволяват да цената на успеха и необходимите средства за това, като се гордеем с успехите си по тези въпроси. За нашите клиенти – работодатели отделените средства се разглеждат като по -малко важни от поддържането на добра работодателска репутация. За нашите клиенти – служители това е въпрос както на принцип, така и на препитание.

Ние съдействаме както на работодатели, така и на служители в контекста на най-често срещаните промени в трудовите отношения (но също и по въпроси, вариращи от защита на доносниците на работното място до дискриминация и злополуки, както и авторски права върху произведения, създадени в рамките на трудовоправни отношения) като търсим най-благоприятния резултат за нашия клиент.

Наша силна страна е консултирането на международни клиенти в България при наличието на спор, който засяга повече от една юрисдикция.

Осъзнаваме, че понякога интересите на нашите клиенти се обслужват най-ползотворно чрез споразумение, а ние сме отлично подготвени да консултираме клиентите ефективно и бързо в такива ситуации.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024