Ние предоставяме висококачествени правни услуги в България и Великобритания.

Основателите на NBLO имаха за цел да създадат кантора, която оперира на международно ниво и предоставя съвети и по българското, и по английското право, затова и впоследствие бяха открити двата ни офиса в София и Лондон.

След присъединяването на България към Европейския съюз, NBLO се утвърди като като международна правна кантора, като периодично увеличава екипа си и диверсифицира портфолиото си от сфери на дейност.

NBLO обичайно представлява и консултира клиенти при сделки или казуси, които се регулират изцяло от българското право, както и при такива с международен елемент. Във всеки от тези случаи NBLO оправдава очакванията както на клиентите си, така и на външните си правни партньори в правно и технологично отношение, както и по отношение на управлението на времето, документооборота, бизнеса и комуникациите.

Нашите умения

Разнообразие и приемственост

В NBLO разнообразието и приемствеността са основополагащи за изграждането на нашите стратегии и практики. Искрено вярваме, че разнообразието на нашия екип ни дава значително бизнес предимство.

Тази идеология намира отражение във вътрешната организация на нашата работа: при наемането, повишаването, определянето на длъжността и всички други аспекти от работата на нашия екип. Отразяваме го и в начина, по който подхождаме към нашите настоящи и бъдещи клиенти, към които се отнасяме с най-голямо уважение, независимо от техните убеждения, националности или други различия.

Нашият екип има много разнообразен образователен, професионален и личен опит и ние ценим тези различия. Настоящият ни екип има постижения в цял свят, включително България, Великобритания, Холандия, Австрия, Русия, Аржентина, Китай и Япония.

Стараем се да създадем работна среда, подкрепяща всички служители, независимо от произхода, пола, етническата принадлежност, сексуалността и способностите.

Подкрепяме и клиенти в неравностойно положение и насочваме нашите про боно усилия, за да помогнем на онези, които биха могли да бъдат третирани неравноправно, включително LGBTQ +, религиозни малцинства или атеисти, инвалиди и социално-икономически затруднени лица. При необходимост (не само ори частни клиенти, а изобщо), се стремим към подходящ подход за защита на интересите на тези уязвими групи.

Този подход е неразривно свързан с нашето разбиране за приятна работна среда, ефективно сътрудничество, които според нас подобрява продуктивността ни по отношение на клиентите. Избягваме ненужните йерархични структури и вместо това предпочитаме екипната работа и отчитане във връзка с изпълнението на задачите ни.

Про боно

NBLO поема Pro bono работа, когато възникнат подходящи възможности. Ние сме гъвкави и решителни в организирането на нашата про боно работа.

Стремим се активно да търсим нови възможности и да ги идентифицираме като предлагаме времето и опита си в про боно ситуации, в които смятаме, че можем да сме полезни. Гъвкави сме и винаги сме насреща за про боно работа и когато смятаме, че има възможност да предложим услугите си в тази насока. Стремим се да не бъдем догматични, а да спазваме етичните правила в процеса.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024