Частно дялово финансиране

Частното дялово финансиране от чуждестранни входящи фондове се разглежда като един от основните източници на корпоративно финансиране в България, тъй като алтернативите остават ограничени: капиталовите пазари се развиват, но нивата на ликвидност все още са ниски; местният капитал, наличен за инвестиции, не винаги е изобилен или добре ръководен и пазарите на корпоративни дългове са недиверсифицирани.

От основаването на NBLO през 2005 г. работим за частни инвеститори, международни изследователски центрове, многонационални рискови инвеститори и държавни органи.

Нашата работа включва структуриране на регионални и международни транзакции, които често използват изгодната корпоративна и данъчна инфраструктура на България. Консултираме както нови инвеститори в България, така и инвеститори с опит в частния капитал, включително:

 • Формиране на фондове;
 • Консултации относно Ограничено отговорни и неогрраничено отговорни съдружници;
 • Финансови услуги;
 • Регулации и съответствие;
 • Данъчно структуриране;
 • Вторични и вторичнo-директни транзакции;
 • Управление на инвестиции / Изкупуване на предприятието от страна на мениджмънта (MBO);
 • Администрация на фонда и корпоративни услуги;
 • Сливания и придобивания (Предварителни проучвания и оценки; Изкупувания; Миноритарни залози; Изкупуване чрез ливъридж, Закупувания на контролни дялове в компания от нейните изпълнителни директори и/или мениджъри, Изкупуването на контролни дялове от мениджърски екип извън компанията, Закупуване на публично търгувана корпорация от консорциуми за частни инвестиции или от групи от частни капитали);
 • Интелектуална собственост;
 • Съответствие;
 • Мониторинг на портфолиото;
 • Разрешаване на спорове и посредничество;
 • Стратегии за излизане от бизнеса.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024