Гражданство и имиграция

Съветваме отделни лица и семействата им да планират своето бъдеще и наследство.

Разбираме, че миграцията може да бъде сложна и често стресираща, и травмираща. Чрез нашите професионални съвети и адаптиран подход ще Ви консултираме по всички възможности и ще Ви помогнем да постигнете най – добрия възможен резултат. Ние се стремим да постигнем това по най-практичния, ефикасен и рентабилен начин.

Нашият богат опит със съдействие по издаването на визи, пребиваване и гражданство ни позволява да предложим широк спектър от умения, за да отговорим на вашите индивидуални потребности.

Една от силните ни страни е разбиране на взаимодействието между множество юрисдикции и органи.

Ние съветваме нашите клиенти относно:

 • Визи и пребиваване в България;
 • Гражданство и местожителство по произход;
 • Гражданство и пребиваване чрез инвестиции;
 • Гражданство по местожителство;
 • Данъчни последици.

Визи и пребиваване в България

Има различни основания, на които дадено лице или цялото му семейство могат да получат виза или разрешение за пребиваване, за да живеят, работят или учат в България.

Някои разрешения за пребиваване могат да доведат и до придобиване на гражданство.

Гражданите на ЕС са свободни да упражнят правото си на свобода на движение и да започнат нов живот в България като доведат семействата си със себе си.

Гражданите извън ЕС трябва да получат виза, за да имат възможност да пътуват до България и да кандидатстват за разрешение за пребиваване.

Освен това, граждани на държави извън ЕС, които са живели в България в продължение на 5 години могат да кандидатстват за разрешение за дългосрочно пребиваване в ЕС, което ще им даде право да живеят, работят и учат не само в България, но и във всяка друга държава от ЕС, придобивайки сходни права с тези на гражданите на ЕС.

Ние ще Ви помогнем да вземете най-доброто решение за себе си и ще Ви съдействам по време на целия процес като гарантираме, че всяко подадено заявление ще бъде безупречно.

Гражданство

Има няколко начина да получите българско гражданство като например да имате български родител или предшественик, пребивавате в България в продължение на няколко години или чрез инвестиции в страната.

Процесът може да отнеме няколко години и в повечето случаи може да бъде чрез българско консулство в чужбина.

В някои случаи ще трябва да пребивавате в България или да говорите български език, а в други не.

Ние ще Ви посъветваме за най-доброто за вас решение и ще предложим подкрепа през целия процес като гарантираме, е към всяко заявление ще бъдат подавани пълният и правилен набор от документи.

Нашите задълбочени познания и опит с подаването на молби за гражданство гарантират, че клиентите придобиват гражданство възможно най-бързо и лесно.

Ползите от получаването на българско гражданство:

 • Българските граждани са пълноправни граждани на Европейския съюз („ЕС“) и имат право на „свобода на движение“ (включително безвизово пътуване до останалите 27 държави-членки на ЕС и голям брой други страни, към които ЕС прилага обща визова политика);
 • правото да създадете или притежавате бизнес в България или друга държава от ЕС или ЕИП, или Швейцария;
 • правото на придобиване на земя или недвижима собственост в България и редица други държави от ЕС, които по друг начин могат да ограничат достъпа до чуждестранни граждани;
 • различни права за достъп до образователните системи на България и държавите – членки на ЕС (включително например да плащат такси по ставки „home/EU“ в институциите за висше и допълнително образование, да получават студентски заеми и финансова помощ; право на получаване на медицинска помощ в България и другаде в ЕС (ако сте в друга държава членка като студент, посетител, работник, бизнес лице и т.н.).

Гражданство и пребиваване чрез инвестиции

За да отговаряте на условията за гражданство трябва да:

 • Инвестирате ~ 1 000 000 лева;
 • Пътувате до България до 3 пъти (1 еднодневни пътувания) за целия период на кандидатстване;
 • Изчакате ~ 5 години за гражданство.

Към днешна дата имаме 100% успех в съдействието на клиенти в получаването на гражданство чрез инвестиция.

Семейство

 • Децата (на всяка възраст, включително възрастни и непълнолетни) имат право да получат гражданство без допълнителни инвестиции;
 • Вашият съпруг/съпруга също може да кандидатства за пребиваване и гражданство;
 • Всеки следващ потомък (деца, внуци и т.н.) имат право да получат гражданство.

Не е необходимо да:

 • Живеете в България (но бихте могли);
 • Правите дарения (за сравнение, в Кипър трябва да дарите 150 000 евро, а в Малта – 650 000 евро);
 • Разкривате публично Вашата самоличност като нов български гражданин (това се случва в Малта и се е случвало в Кипър чрез изтичане на информация).

Гражданство и пребиваване по произход

Имам ли право на българско гражданство по произход?

Властите в България прилагат определени, понякога субективни критерии, за да определят кой отговаря на изискванията за предобиване на гражданство въз основа на произход. Ако знаете, че имате български предци или роднини, е вероятно да имате възможност да кандидатствате.

От 2021 г. България позволява да се кандидатства за гражданство само с български прародител до 3-то поколение.

Ако някой от вашите родители, баби, дядовци или прадядовци е бил българин, можете да кандидатствате за гражданство на това основание. Разбира се, колкото по-далечна историческа е връзката, на която разчитате, толкова по-трудно би било да се предостави доказателство за нея, но със сигурност не е невъзможно.

За да се квалифицирате, не е необходимо да показвате, че предците ви са били етнически българи: българска националност или пребиваване на територията на България в някои случаи може да бъде достатъчно основателно основание за квалификация.

Ние често съдействаме на потомци на еврейски или турски българи, които искат да си възстановят връзката си със съвременната българска държава. В този процес се изисква предварителна самоидентификация като българин.

Какви са стъпките за придобиване на българско гражданство по произход?

Процесът на придобиване на гражданство въз основа на произход и събиране на необходимите документи може да изглежда обезсърчителен.

NBLO ще ви посъветва кое би било най-доброто решение за вас и ще ви съдейства по време на целия процес, като гарантира подадаването на правилен и пълен комплект с документи. Нашите задълбочени познания и опитът ни в подаването на заявления за гражданство гарантират, че клиентите ще придобият гражданство възможно най-бързо и лесно.

Кандидатстването за българско гражданство въз основа на произход обикновено е въпрос на дългосрочно планиране и не е нещо, от което можете да се възползвате незабавно (въпреки че има ситуации на възстановяване на гражданството или когато българското гражданство не е загубено, при което документът би бил достъпен много по-рано).

Обикновено съветваме клиентите да се подготвят, че рещение ще бъде издадено в рамките на 18-24 месеца, въпреки че може да в определени случаи може да стане по-бързо. Например в случаите, вкоито кандидатът има спешна нужда от гражданството и заявленията могат да комбинират произход с брак (съгласно чл. 16 от Закона за гражданството), за да бъдат разгледани ускорено.

Мога ли да пребивавам в България преди да получа гражданство? 

This is possible under certain circumstances. NBLO will advise on your particular case.

Може ли семейството ми да получи и българско гражданство?

Вашите деца, без значение от възрастта, също могат да получат българско гражданство.

Вашият/а съпруг/а ще може да живее, да работи и да учи във всяка от 27 -те държави – членки на ЕС.

Съпругът на български гражданин може да получи българско гражданство само като пребивава или инвестира в България.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024