Медицински технологии, фармацевтика и здравеопазване

Силата на България в бизнеса, базиран на биология наскоро започна отново да се появява на световния пазар.

Има водещи бизнеси като Huvepharma във ветеринарните фармацевтични продукти и интересни агро-/биотехнологии като Nasekomo със своята технология за извличане на протеин на базата на насекоми.

Нашият интерес обхваща иновативнатастрана на сектора, но също така сме дълбоко заинтересовани от политиката и регулирането му.

Въпреки че MedTech е сектор с изключителен иновативен потенциал, той също може да се развива бавно поради специфичните регулаторни стандарти.

Можете да разчитате на експертните познания на нашите юристи в тази индустрия като те ще ви помогнат безопасно и ефективно да доставяте продукти на своите потребители като същевременно поддържате изискванията според регулаторните стандарти.

Консултирали сме по много въпроси банки със стволови клетки и гамети, CROs, дигитални здравни и биотехнологични стартиращи фирми.

Някои от нашите юристи в допълнение към правото имат биомедицинска научна подготовка, а Управляващият партньор на фирмата е наставлявал стартиращи здравни услуги със социално значение с фокус върху технологиите за лечение от деменция, психичното здраве и прилагането на блокчейн към изображения; консултирал е участниците в персонализиран хакатон за медицина в института Сангер, а също така е активен член на Лондонски комитет по етика на научните изследвания (IRB).

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024