Недвижими имоти

Ние съветваме частни лица и компании по въпроси свързани със собствеността като им помагаме да разбиратим местните закони и практики дори от разстояние.

Ние сме придобили опит в справянето с проблеми от закупуване на имота до възникване на неблагоприятни последици във връзка със сделката.

Можем да използваме нашия дългогодишен опит, за да Ви ориентираме в проблемите с недвижимите имоти и да Ви помогнем с разрешаването на всички правни въпроси с инвеститорско участие, включително:

  • Предварително проучване и оценка на състоянието на недвижимите имоти;
  • Оказване на практическа помощ по време на процеса на придобиване до пълното и окончателно прехвърляне на правото на собственост върху целевите имоти;
  • Предложение за структура на сделките, изготвяне на възможни правни планове за придобиване на недвижими имоти, напр. чрез сделки с активи, сделки с акции, апортни вноски и др;
  • Консултиране относно данъчните последици, свързани с различните начини на придобиване;
  • Съдействие при преговори с финансови институции за финансиране на сделката;
  • Консултиране по процеса на изпълнение на строителство, включително изготвяне на проекти за строителство и споразумения, свързани със строителството, участие в преговори с изпълнители, подкрепа по въпроси за околната среда и др;
  • Подпомагане при постигане на рефинансиране на портфейли от имоти и осъществяване на процеси на преструктуриране, консултиране по въпросите, свързани с недвижимите имоти при преструктуриране и въпросите по несъстоятелност, включително изпълнение върху ценни книжа;
  • Консултиране при отдаване под наем, управление на активи и сделки за продажба на собственост.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024