Благотворителни и неправителствени организации

Подпомагане на благотворителни организации, фондации и НПО

Гордеем се, че сме една от малкото български международни адвокатски кантори със силен опит в обслужването на нуждите на благотворителни организации, фондации и неправителствени организации, и по-специално тези с международно или трансгранично измерение в работата си.

Ние също имаме нарастващ опит в работата със сродния сектор на социалните предприятия, където съответните правни въпроси са различни, но контекстът и целите на клиентите често са сходни.

В замяна на своите благотворителни цели, благотворителните организации получават преференциално отношение във връзка с данъчните и административните изисквания, но спазването на законодателството остава изключително важно.

Ние съветваме нашите клиенти относно:

  • Създаване на благотворителни организации съгласно българското законодателство (напр. Сдружения с нестопанска цел , фондации;
  • Данъчни последици от учредяването на благотворителна организация;
  • Дейността на благотворителни организации, регистрирани в ЕС или в България;
  • Дейността на български благотворителни организации в чужбина;
  • Създаването на различни видове благотворителни организации съгласно английското законодателство и приложимите данъчни облекчения и освобождавания.

Ние също можем да помогнем със:

  • Договорни и други уредби, свързани с наемането и уволнението на служители;
  • Въпроси на управлението, назначаването на високопоставени длъжности и съветници;
  • Договори за получаване и предоставяне на услуги;
  • До каква степен благотворителните организации могат да търгуват.

Като част от нашия ангажимент към благотворителни организации, ние подкрепяме Лондонския фестивал на българската култура като спонсор и доставчик на правни услуги от създаването му през 2009 г.

България няма дългогодишна практика с благотворителни дарения. Благотворителните и неправителствените организации се различават в съдействието, което получават от държавните служители. Ние се стремим да подкрепяме благотворителните организации доколкото можем, както и да въвеждаме най-успешните практики.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024