Екипът на NBLO консултира относно регистрацията на ЛУАИФ и АИФ в България

19 април 2022

Новини, Банкиране и финанси, Корпоративни клиенти

Адвокатите на NBLO съдействаха при учредяването, регистрацията и одобрението от Комисията по финансов надзор (КФН) на алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) и на лице управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ). Екипът на NBLO предостави комплексна правна помощ в процеса на регистрация на ЛУАИФ и АИФ, включително:

  • консултиране относно подходящия тип корпоративна структура за ЛУАИФ и АИФ и подготовка на необходимите учредителни документи;
  • изготвяне на необходимата вътрешна документация на ЛУАИФ и ФАИ (включително Инвестиционна политика; Правила за защита на личните данните; Вътрешни правила за съответствие със ЗМИП; документация, свързана с вземане на решения и др.).

Одобрението, предоставено от КФН, позволяла на ЛУАИФ да управлява АИФ, а също така позволява на АИФ да изпълнява своята инвестиционна дейност в съответствие с регулаторните изисквания.

След регистрацията, клиентът на NBLO е един от общо 20-те управители на АИФ, регистрирани в България, държава-членка на ЕС. Едно от предимствата на лиценз, получен в държава-членка на ЕС е възможността за паспортизация на този лиценз в друга страна членка на ЕС. Българският сектор за финансови услуги и управление на активи преживява бърз растеж и NBLO е в добра позиция да подкрепи този растеж и очаква с нетърпение да го направи.© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024