Бизнес имиграция

Наясно сме, че в наши дни развиването на бизнес е глобално приключение и предизвикателство.

България е малка и отворена икономика и нейният пазар на труда се възползва от постоянен поток на човешки капитал в много посоки.

Фирмите и организациите се нуждаят от интегрирани, бързи и внимателно изпълнени решения на проблемите по заетостта и имиграцията, когато извършват трансгранични дейности.

NBLO надгражда обхват и задълбочен опит в прилагането на имиграционното и националното законодателство, за да предложи такива решения на различни мултинационални работодатели.

Гордеем се в работата си със:

  • Собственици на фирми и висши ръководни кадри (на които предлагаме персонализирани решения и съдействие за получаване на постоянно пребиваване и, където е уместно, гражданство на ЕС – въз основа на значителни инвестиции);
  • Човешки ресурс и ръководители на проекти в глобалния бизнес, обмислящи вътрешнокорпоративни трансфери, премествания и зелени проекти в България, които изискват значителен брой служители
  • Български бизнесмени, набиращи персонал в чужбина;
  • Изпълнители;
  • Дигитални номади и доставчици на услуги към тях.

Ние предлагаме високо специализирани услуги; обръщаме голямо внимание на подготовката, насоките и съпътстващата документация. Запознати сме с практиките на компетентните органи и Ви помагаме да избегнете проблеми.

С акцент върху спазването на законодателството, можем да ви помогнем да получите необходимите визи, разрешителни за работа и пребиваване, да определите приложимите категории визи и да консултираме по тези процеси. Ние предлагаме ценна практическа информация за това кои разпоредби на имиграционното право са най-благоприятни. Нашата цел е да предоставим юридически консултантски услуги с цел улесняване на решението за назначаване на служители в България без да е необходимо отделянето на по-специално внимание по този въпрос.

Отново, за да осигурим безпроблемност, нашата работа по бизнес имиграция съответства по целесъобразност със заетостта, социалните осигуровки и данъчните съвети от правна гледна точка (докато от практическа гледна точка работим с колеги експерти по счетоводно и данъчно облагане, независимо дали те са наш партньор или вашият собствен предпочитан доставчик на тази услуга). Сътрудничим си с нашия екип, работещ за частните ни клиенти когато съдействаме на клиенти, които започват или развиват бизнес в България.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024