Репутационен мениджмънт, спорт и развлечения

Спортната практика на NBLO се базира на редица силни страни – в областта на заетостта, частните клиенти, имиграцията, търговското право, споровете и данъчното право – всичко това води до прилагане на един мултидисциплинарен и мултинационален подход.

Ние съветваме спортисти, клубове и спортни асоциации и агенти наред с всичко останало като сме подпомагали клиенти в сферата на футбола, баскетбола и леката атлетика.

В контекста на това, че винаги е налице български елемент в нашата практика, ние сме представлявали както български клубове/играчи в техните вътрешни и международни дейности, така и международни агенти, спортисти или клубове, които са участвали в българския спорт.

Членовете на нашия екип са запалени по спорта и онази част от него, която е свързана с практиката.

Примери от нашата работа включват:

  • Консултиране на чуждестранен футболен играч по трудоводоговорен спор с български клуб;
  • Консултиране на български клубове относно правата на трансфер и заем по споразумения;
  • Консултиране на играчи с двоен национален статут и техните бъдещи клубове относно техния правен статус и правото им да попадат в квотите на играчите на ЕС;
  • Подпомагане на редица известни футболисти с техните български инвестиции;
  • Изготвяне и консултиране на споразумения за спонсорство и мърчандайзинг;
  • Представяне на спортисти и клубове в спорове и дисциплинарни изслушвания относно допинг, дискриминация и прекратяване на договори, включително арбитражни производства;
  • Подпомагане на футболен клуб с правните аспекти на онлайн рекламата и маркетинговите договорености;
  • Спортни залагания – изчерпателни съвети към онлайн бизнес за спортни залагания относно практиката в България;
  • Консултиране на клубове и играчи относно спортни травми, претърпени в България и в чужбина;
  • Защита на репутацията.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024