Десислава се присъедини към NBLO през 2018 г. като регионален специалист за Русия и ОНД. Живяла е в Русия и е бакалавър в Санкт Петербургския държавен университет.

Основният фокус на Десислава в NBLO са гражданството и имиграцията. Поради своята междукултурна осведоменост и опит, тя е ценно допълнение към общите практики на NBLO с клиенти от Русия и ОНД. Десислава е участвала в редица събития в областта на гражданството чрез инвестиции, управлението на богатството и данъчното структуриране и е представлявала NBLO в Русия, Украйна, Кипър и Индия. Владее свободно български, руски и английски език.

Квалификации: Санкт Петербургски държавен университет

Говорими езици: български, руски и английски

Офис: София

 • Гражданство чрез инвестиции

  Гражданство чрез инвестиции   Българското законодателство осигурява бърз път към придобиване на гражданство чрез инвестиция. Това е достъпен, прозрачен и уважаван метод за приобщаване към европейското общество, начин на живот и икономика.  Изискването е да се инвестира, вместо да се дарява в държавен фонд. Инвеститорът очаква да получи обратно главницата, заедно с всякаква възвръщаемост. Допустими […]

  Прочети

 • Съдействие на чужденци

  Съдействие преди пристигане Разрешение за работа и имиграция (за граждани извън ЕИП, извън Швейцария); Уреждане на документи за пребиваване (за граждани на ЕИП и Швейцария); Създаване на търговско представителство; Планиране на въпроси, свързани със здравеопазването, образованието, грижите за децата и закупуването, притежаването и отдаването под наем на имот. След пристигане Отдаване на жилище под наем […]

  Прочети

 • Гражданство и имиграция

  Съветваме отделни лица и семействата им да планират своето бъдеще и наследство. Разбираме, че миграцията може да бъде сложна и често стресираща, и травмираща. Чрез нашите професионални съвети и адаптиран подход ще Ви консултираме по всички възможности и ще Ви помогнем да постигнете най – добрия възможен резултат. Ние се стремим да постигнем това по […]

  Прочети

 • Легализация на документи за използване в България

  За да могат официалните документи, издадени в чужбина, да се използват в България, може да е необходимо да преминат през процес на легализация. Процесът на легализация зависи от това дали: Между България и държавата, издаваща документа, е сключено двустранно споразумение за правна взаимопомощ; или издаващата държава е член на Хагската конвенция за премахване на изискването […]

  Прочети

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024