Стартъп виза

Стартъп визите са вече достъпни и в България.

Очаква се скоро разпоредбата по този въпрос да влезе в сила, но предприемачите, които имат желание да се възползват от нея ще трябва да изчакат разработването й от новосъздадена държавна агенция.

Обръщаме внимание на:

 • Какво представляват стартъп визите
 • Кой отговаря на условията
 • Какъв е процесът за придобиването им
 • Какво са подробните изисквания по отношение на придобиването им
 • Какви права предоставят на притежателя си
 • Пренасочване към други опции за пребиваване в България

Предприемачите, които желаят да получат стартъп виза трябва сертифицират проекта си в Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ).

ДАНИИ е създаден през есента на 2020 г. с цел управление на бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност, включително разпределение на средства от ЕС отпуснати на България. ДАНИИ ще носи отговорност за разпределението на около 860 милиона евро през 2021-2027 г. и се ръководи от опитен държавен служител, който е бивш изпълнителен директор в сферата на рекламите.

Подходът на ДАНИИ и критериите за оценка и сертифициране на проекти все още не са широко достъпни.

Имайки предвид подхода на стартъп визите в други страни е възможно да включват:

 • опит и потенциал на основателя;
 • потенциалана проекта технологични иновации;
 • дали технологиите могат да бъдат регистрирани (или нерегистрирани) като интелектуална собственост;
 • одобрения от фондове за начални/рискови капитали и/или други.

Каквито и да са критериите ДАНИИ е органът, който издава сертификати за „стартъп виза“.

Необходимо е кандидатите да получат:

 • сертификат от ДАНИИ;
 • виза тип „Д“ (дългосрочно пребиваване); и
 • учредено българско дружество, в което заявителят(ите) притежава(т) най -малко 50% от акциите,

Предприемачите могат да получат разрешение за временно пребиваване.

От това следва, че 2 са допустимият брой лица, които могат да се възползват от стартъп виза, издадена за един проект (тъй като всеки трябва да притежава минимум 50% от компанията към момента на учредяване). С подходящо структуриране има възможност броят на хората да бъде увеличен.

Визата може да доведе до получаване на постоянно пребиваване в България и до придобиване на гражданство по натурализация като българин, ако е преминат езиков тест като кандидатът става и гражданин на ЕС. Притежателите на стартъп визи с право на временно пребиваване не могат да пътуват безвизово в друга страна от ЕС, но имат възможността лесно да получат многократна виза.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024