Рисков капитал

България става все по-привлекателна за инвеститори с рисков и технологичен растеж.

NBLO се гордее, че е част от този процес от самото начало. Ние бяхме домакини на първата голяма българска конференция за рисков капитал през 2010 г. Оттогава работим с редица местни и международни фондове.

Ние също сме едни от първите членове на Българската асоциация за рисков капитал (BVCA). Чрез BVCA редовно влияем върху правителствената политика, консултираме заинтересованите страни и разработваме стандартизирана документация, свързана с инвестициите.

Ние също си сътрудничим с европейската инициатива Seedsummit.org (ръководена от Карлос Еспинал от Seedcamp) за налагане на стандарти.

При консултиране на фондове или инвеститори – самостоятелно или съвместно с водещ съветник, ние:

  • консултираме по въпроси, свързани с надлежната проверка на местното законодателство;
  • съветваме по местното корпоративно право;
  • съдействаме при преструктурирането на български компании с цел късни начални, рискови или по-късни кръгове на инвестиции;
  • помагаме при договарянето и изготвянето на учредителни актове/корпоративни конституции/подзаконови актове на местно законодателство, за да се даде действие на предложените споразумения на акционерите.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024