Камен е български адвокат и баристър в Англия и Уелс.

Той има богат опит в транзакционните, консултантските и спорни въпроси в различни сектори и пазари, като е живял и работил в Русия, Япония и Саудитска Арабия, както и в България и Великобритания. Владее английски език, а също така използва професионално руски, немски, италиански и френски.

Като адвокат, Камен се явява във Върховния съд на Англия и Уелс и съветва или представлява по въпроси с елемент на повече от една юрисдикция.

Камен е член на Международната адвокатска асоциация, Европейската адвокатска група, Института за интелектуална собственост, Съвета за инвестиционна миграция и е ментор на стартиращи компании чрез най-големия акселератор в Европа, Seedcamp.

Квалификации: Магистър по право — Кеймбриджски университет

Говорими езици: български, английски, руски, немски, италиански и френски

Офис: Лондон и София

 • Секция стартъп компании

  Startup Desk now offering NBLO’s Startup Pro Bono Legal Advice Clinic Programme Our 15 years of industry experience have consistently proven the importance of legal due diligence at the early stage of business development. A solid legal foundation is key to long-term business success by: safeguarding against personal liability protecting your ideas and intellectual property […]

  Прочети

 • Финтех

  Българският финтех сектор е бързо развиващ се, иновативен и се все по-предпочитан. Благодарение на изключителните си кадри, местните компании са станали конкурентоспособни в световен мащаб. Юристите на NBLO са добре запознати с правните предизвикателства на динамичния финтех пазар, който редовно се нарушава и изгражда нанова, регулира се строго и се характеризира с бърз растеж. Ние […]

  Прочети

 • Бизнес имиграция

  Наясно сме, че в наши дни развиването на бизнес е глобално приключение и предизвикателство. България е малка и отворена икономика и нейният пазар на труда се възползва от постоянен поток на човешки капитал в много посоки. Фирмите и организациите се нуждаят от интегрирани, бързи и внимателно изпълнени решения на проблемите по заетостта и имиграцията, когато […]

  Прочети

 • Корпоративно данъчно облагане

  Данъчните политики и данъчните разпоредби винаги са от стратегическо значение за нашите клиенти при осъществяване на техния бизнес и инвестиции. Данъците са основна грижа за всички предприятия и физически лица. Във всяка сделка и бизнес начинание има аспекти, свързани с данъците, както на етапа на нейното структуриране и създаване, така и в хода на нейното […]

  Прочети

 • Несъстоятелност и преструктуриране

  Глобалната икономическа криза наложи трудности пред редица бизнеси. Резултатът е нарастващ брой случаи на закриване на различни форми на предприятия, започване на процедури по несъстоятелност, както и вътрешногрупови реорганизации и дейности по преструктуриране. С нашите специфични и експертни познания в регулаторната рамка, както и с практически опит по сложни казуси, ние сме ценен съветник за […]

  Прочети

 • Рисков капитал

  България става все по-привлекателна за инвеститори с рисков и технологичен растеж. NBLO се гордее, че е част от този процес от самото начало. Ние бяхме домакини на първата голяма българска конференция за рисков капитал през 2010 г. Оттогава работим с редица местни и международни фондове. Ние също сме едни от първите членове на Българската асоциация […]

  Прочети

 • Данъци

  За да допълним нашата практика в други области свързани с физически лица и техните дела в България, ние имаме значителен опит в консултирането на лица относно данъчното структуриране, което включва и български такива структури. Това се отнася както за бизнесмени, които искат да осигурят опростено, съобразено и ефективно администриране на всички приходи или печалби генерирани […]

  Прочети

 • Трудови правоотношения

  Обхват на трудовоправни консултации за лица, наети на работа в България Екипът по заетостта на NBLO съветва: уволнения – включително съответствието им с вътрешното законодателство; съответствие с националното и международно законодателство и стандарти; трудова дисциплина, нарушения и дискриминация; индивидуални и колективни уволнения и трудови договори; акции/собственост на акции и бонус планове; пенсионни схеми на служителите; […]

  Прочети

 • Гражданство и имиграция

  Съветваме отделни лица и семействата им да планират своето бъдеще и наследство. Разбираме, че миграцията може да бъде сложна и често стресираща, и травмираща. Чрез нашите професионални съвети и адаптиран подход ще Ви консултираме по всички възможности и ще Ви помогнем да постигнете най – добрия възможен резултат. Ние се стремим да постигнем това по […]

  Прочети

 • Българското дружество с променлив капитал

  Народното събрание прие дългоочакваните промени в Търговския закон (ТЗ), въвеждащи нов тип дружество – дружество с променлив капитал (ДПК) (това наименование и съкращение се използват и за това, което по наше разбиране е структура с различна функция в Сингапур, предназначена да се използва за фондове, което е различно от българското ДПК). Новият тип търговско дружество […]

  Прочети

 • Присъединяване към електрическата мрежа – Стъпка 4: Инсталация на съоръженията за присъединяване и въвеждане в експлоатация

  След като заявителят сключи договор за присъединяване (ДП) към мрежата  с районния мрежови оператор (РМО), РМО изготвя проектите за инсталиране на съоръженията за присъединяване на обекта. Обикновено на българския пазар инсталирането на това оборудване се финансира от РМО за негова сметка. РМО разполага с 10 работни дни, за да изготви проектите. Ако е необходимо съгласуване […]

  Прочети

 • Присъединяване към електрическата мрежа – Стъпка 3: Договор за присъединяване

  След получаване на официалното становище на РМО и след финализиране на предварителния договор за присъединяване към мрежата (ПДП) (когато такъв е необходим – вижте моля нашата статия за стъпка 2 от процеса), заявителите в България подават набор от документи за кандидатстване за договор за присъединяване към мрежата (ДП). ДП е официалното споразумение между РМО и […]

  Прочети

 • Присъединяване към електрическата мрежа – Стъпка 2: Издаване на становище и предварителен договор за присъединяване

  След подаване на искането за присъединяване (за повече информация относно искането, моля, вижте нашата статия), в България районният мрежови оператор (РМО) е длъжен да изготви официално становище за заявителя.  В него се определят условията , при които обектът на заявителя може да бъде присъединен към мрежата. Това становище трябва да бъде издадено от РМО в […]

  Прочети

 • Присъединяване към електрическата мрежа – Стъпка 1: Искане за присъединяване

  Свързването на фотоволтаичен обект към мрежата е от решаващо значение за осъществимостта на много проекти за производство на електроенергия и съответно за техните организатори, разработчици и други лица, които се интересуват от успеха на даден фотоволтаичен проект. В България този процес може да бъде сложен и включва спазването на различни закони и наредби. В тази […]

  Прочети

 • Правото на санкциите и антисанкциите: как се прилагат в България

  На 28 октомври и 4 ноември 2021 г. New Balkans Law Office проведе семинар в две части с тема “Правото на санкциите и антисанкциите: как се прилагат в България” Разгледахме теми, пряко свързани със задълженията на компании във финансовия сектор, произтичащи от приложимите към тях и техните клиенти регулации, както и взаимоотношението между санкционното право […]

  Прочети

 • Валидността на клаузите за неустойка в юрисдикциите на Обединеното кралство и България

  Неустойка е договорна клауза, изискваща от страната да плати действително предварително определена и договорена сума в случай на определено неизпълненние. Предназначението й  е да компенсира увредената страна по договора за неизпълнението. Включването на такава клауза има предимството, че спестява ненужни разходи и време за определяне на обезщетението постфактум, особено когато тези разходи са трудни за […]

  Прочети

 • Инфлуенсъри и реклама

  Рекламирането от инфлуенсъри заема важно място в рекламния сектор, особено в области като красота, лукс и т.н., но също така и на други бързооборотни потребителски стоки. Твърди се, че детето-ютюбър Раян Каджи е осъществил продажби на стойност около 30 милиона щатски долара директно от неговия YouTube канал „Ryan’s World“ (в превод „Светът на Раян”), в […]

  Прочети

 • Получаване на лиценз за онлайн хазартна дейност в България

  По-долу подробно описваме някои правни изисквания за получаване на лиценз за онлайн хазартна дейност в България.  Предистория Българският Закон за хазарта от 2012 г. (ЗХ) и нормативните актове по прилагането му регулират онлайн хазартната дейност в България. За първи път онлайн хазартът беше законодателно уреден през 2014 г.  С изключение на неотдавнашното прехвърляне на регулаторни […]

  Прочети

NBLO Managing Partner

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024