Нашият опит

Филтър:

NBLO консултира по шведско-израелското споразумение за съвместно предприятие, сключено чрез България. Действахме за създаването на успешен шведски екип, който си партнира с известен израелски инвеститор в сферата на игрите. СП ще бъде насочено към азиатските пазари. Адвокатите на NBLO консултираха преговорите между страните, изготвянето и изпълнението на английски закон, уреждащ споразуменията за съвместно предприятие и […]

През последната година помогнахме на множество индивидуални клиенти с международни въпроси по наследяване, при които са оставени активи в юрисдикции в ЕС и извън ЕС. Там, където има ценни активи, оставени от наследодател (независимо дали в контекста на завещание или без него – така наречената липса на завещание), често възникват сложни правни въпроси и за […]

Екипът на NBLO наскоро помогна на собственика на търговската марка Boney M. Марката е регистрирана от един от членовете на известната група Boney M от 70-те години. Въз основа на регистрацията бяха изпратени известия за прекратяване организирането на концерта в престижния Национален дворец на културата в София, България. Pаботихме отговорно по този извънсъдебен процес. Имаше […]

NBLO наскоро участва в сложен казус за развод, включващ многостранни юрисдикции. Нашият клиент, гражданин едновременно на САЩ и на България, пребиваващ в България, поиска развод от съпругата си, гражданка на Гватемала. Предизвикателство в този случай беше фактът, че съпругата на нашия клиент внезапно напусна страната без да остави никакви данни за контакт и адрес на […]

Наскоро към NBLO се обърна клиент – високоразвиваща се стартъп компания в България с чуждестранен собственик, за да се консултира относно намеренията си да навлезе в нов етап на разрастване. Конкретната ни задача беше да подпомогнем клиента си да изпълни план за реализиране на възможността служители да придобият акции в САЩ (известен още като „Възможност […]

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024