Стимул за служителите

Ангажираният и отдаден екип е ключът към успешния бизнес. Ние вярваме в овластяването на служителите чрез стимулиращи възможности за придобиване на акции и дялове в компаниите.

Ние съветваме технологичните компании в стремежа си към растеж как биха могли да прилагат атрактивни стимули чрез придобиване на акции и дялове от техните служители.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024