Гражданство чрез инвестиции

Гражданство чрез инвестиции  

Българското законодателство осигурява бърз път към придобиване на гражданство чрез инвестиция.

Това е достъпен, прозрачен и уважаван метод за приобщаване към европейското общество, начин на живот и икономика. 

Изискването е да се инвестира, вместо да се дарява в държавен фонд. Инвеститорът очаква да получи обратно главницата, заедно с всякаква възвръщаемост.

Допустими са широк спектър от квалифицирани инвестиционни класове. Не сте ограничени до недвижими имоти; няма изискване за създаване на работни места.

Инвестиционни класове

Инвеститорът може да придобие, например:

 • акции в колективни инвестиционни схеми (КИС), включително ETF
 • дялове в алтернативни инвестиционни фондове (АИФ), като например фонд за рисков капитал или фонд за частен капитал със стратегия, насочена към България
 • дялове от сертифициран приоритетен инвестиционен проект (СПИП)
 • директни инвестиции в корпоративни облигации или акции на дружество, регистрирано в България (в този случай се изисква по-висока инвестиция)
 • директни инвестиции в капитала на частна българска компания (в този случай се изисква по-висока инвестиция)
 • и други.

Размер на инвестицията

Ускорена процедура (инвестиции в КИС или АИФ)

 • Инвестиции: 2 транша от ~ 1 000 000 лева за общо ~ 2 000 000 лева
 • Време за получаване на гражданство: ~ 2 години
 • Срок на съхранение на инвестициите: ~ 4 години

Стандартна процедура (инвестиции в КИС или АИФ)

 • Инвестиции: ~ 1 000 000 лева
 • Време за получаване на гражданство: ~ 6 години
 • Срок на съхранение на инвестициите: ~ 6 години

Членове на семейството 

 • Вашият/а съпруг/а също може да кандидатства за гражданство. Вашите деца и внуци и правнуци могат да кандидатстват по всяко време в бъдеще – всяко от тях без допълнителни инвестиции.

Не е необходимо да: 

 • Живеете в България (но бихте могли);
 • Отворите банкова сметка в България. Можете да използвате съществуващите си банкови отношения в чужбина;
 • Правите дарения (например, в Кипър трябва да дарите 150 000 евро, а в Малта 650 000 евро);
 • Говорите български език (например, в Испания трябва да говорите испански, а в Португалия – португалски);
 • Разкриете публично Вашата самоличност като нов гражданин (това се случва в Малта и се е случвало в Кипър чрез изтичане на информация).

Стъпки 

 1. Предварително одобрение от Българската генция за инвестиции (БАИ);
 2. Осъществяване на инвестицията;
 3. Кандидатстване за дългосрочна виза тип „Д“;
 4. Кандидатстване за статут на постоянно пребиваване и удостоверение за постоянно пребиваване;
 5. Осъществяване на втора инвестиция, след като притежавате статут на постоянно пребиваване поне 1 година;
 6. Кандидатстване за гражданство.

Защо NBLO? 

 • NBLO може да Ви посъветва относно адекватността и допустимостта на Вашата инвестиция, да асистира с документацията, да се свърже с правителствени органи и да съдейства на всяка стъпка от процеса.
 • Ние сме адвокатска кантора с богат опит в имиграционното право и частните клиенти като цяло. Занимаваме се с молби за гражданство независимо дали те са базирани на инвестиции или не.
 • Към днешна дата имаме 100% успех в работата си свързана с гражданство чрез инвестиции.

Следващи стъпки 

Моля, обадете ни се на +359 2 950 6239 или +44 20 7183 0262 за повече информация или се свържете с нас чрез нашата контактна форма, за да получите консултация или да кандидатствате.

Ние сме на разположение от понеделник до петък между 08:00 и 16:00 UTC/GMT и по имейл [email protected] в рамките на 24 часа по всяко време.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024