Явор се присъединява към NBLO през 2019 г. и основните му интереси са в областта на корпоративното, конкурентното и европейското право.

С опита си в европейското право и образованието и практиката си в Германия и Холандия, Явор е много подходящ да предостави трансгранична гледна точка по делата на нашите клиенти. Преди да се присъедини към NBLO, той е работил в БНБ и е бил стажант в ЕЦБ.

Явор е запознат и с частния сектор, където е работил за търговска банка и друга известна българска адвокатска кантора.

Квалификации: Софийски университет (2013); Университет Радбауд - Европейското право (2015)

Говорими езици: български, английски и немски

Офис: София

 • Спорове между акционери, корпорации и консорциуми. Сливания и придобивания

  В областта на корпоративните спорове, надграждайки знанията, придобити в събирането и инвестирането на рискови и начални фондове, сливанията и придобиванията, и общото търговско право, ние търсим най-добрия резултат за клиентите. Нашите експерти съветват относно потенциални и действителни искове от частни сливащи се или придобиващи се компании и консорциуми по въпроси, свързани с нарушения на договори […]

  Прочети

 • Несъстоятелност и производства по несъстоятелност

  Понякога има неочаквани промени в обстоятелствата около даден бизнес и в тази връзка ние помагаме в управлението на бизнеса, както и в представляването на кредитори по искове – съвместно при преструктурирането или когато законът предвижда, чрез индивидуални такива. Ние се отличаваме и сме водещи на пазара в разрешаването на съдебни спорове, в които са налични […]

  Прочети

 • Несъстоятелност и преструктуриране

  Глобалната икономическа криза наложи трудности пред редица бизнеси. Резултатът е нарастващ брой случаи на закриване на различни форми на предприятия, започване на процедури по несъстоятелност, както и вътрешногрупови реорганизации и дейности по преструктуриране. С нашите специфични и експертни познания в регулаторната рамка, както и с практически опит по сложни казуси, ние сме ценен съветник за […]

  Прочети

 • Търговски дружества и преобразуване

  Концепция В основата на нашата практика са корпоративна и търговска работа, както и преобразуване на фирми. Обслужваме голям брой чуждестранни клиенти в различни икономически сектори и предлагаме правни съвети по корпоративни и търговски въпроси. Нашите юристи имат задълбочени познания и богат практически опит както в местни, така и в международни сделки за придобиване и разпореждане […]

  Прочети

 • Частни компании

  Частните компании са гръбнакът на икономиката с разнообразни дейности, насочени към милиони клиенти. Имаме богат опит с български и чуждестранни клиенти, активни по целия свят в толкова разнообразни области като онлайн услуги, игри, криптовалути и недвижими имоти. Ние от NBLO редовно подпомагаме частни компании и предоставяме всеобхватен спектър от услуги, насочени към подпомагане на техния […]

  Прочети

 • Семейно право и права на детето

  Ние съветваме отделни лица и семейства по различни правни въпроси, свързани с живеене или поддържане на инвестиции в България. Нашата особена сила е в разбирането на взаимодействието между множество юрисдикции и техните конкуриращи се претенции към физически лица. Нашият богат опит в семейното право ни позволява да предложим всички възможни умения и опит, за да […]

  Прочети

 • За първи път в България – регулация на краудфъндинг

  С последните изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), които влязоха в сила на 1 юли 2022 г., за първи път в България бе въведена регулация на т.нар. краудфъндинг или както е нововъзприетият легален термин – “колективно финансиране”. На новата правна фигура е посветен цял отделен дял в ЗППЦК, като измененията са […]

  Прочети

 • NBLO предоставя модел на акционерно споразумение за старт-ъп компании

  New Balkans Law Office с гордост съобщава, че екипът ни, в сътрудничество с Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA), разработи типово акционерно споразумение, предназначено да подпомогне компаниите в ранен етап на развитие, като предостави удобна за ползване правна рамка за ориентиране в отношенията между основатели и инвеститори в български компании в ранен етап […]

  Прочети

 • Валидността на клаузите за неустойка в юрисдикциите на Обединеното кралство и България

  Неустойка е договорна клауза, изискваща от страната да плати действително предварително определена и договорена сума в случай на определено неизпълненние. Предназначението й  е да компенсира увредената страна по договора за неизпълнението. Включването на такава клауза има предимството, че спестява ненужни разходи и време за определяне на обезщетението постфактум, особено когато тези разходи са трудни за […]

  Прочети

Yavor Markov

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024