Спорове между акционери, корпорации и консорциуми. Сливания и придобивания

В областта на корпоративните спорове, надграждайки знанията, придобити в събирането и инвестирането на рискови и начални фондове, сливанията и придобиванията, и общото търговско право, ние търсим най-добрия резултат за клиентите.

Нашите експерти съветват относно потенциални и действителни искове от частни сливащи се или придобиващи се компании и консорциуми по въпроси, свързани с нарушения на договори за покупко-продажба, споразумения между акционери, споразумения за консорциуми и други споразумения.

Също така съветваме относно правата на акционерите (независимо дали са миноритарни или други), директорите и други членове на структурите за корпоративно управление, притежателите на облигации и други, които могат да съществуват като част от общото законодателство.

Нашите клиенти

  • Нашите клиенти са предимно чужденци с много различна среда;
  • Ние сме съдействали на инвеститори, мозъчни тръстове, неправителствени организации и държавни органи;
  • Спорове на клиенти от 42 юрисдикции.

Нашата практика по уреждане на спорове

  • Над 80% успеваемост;
  • Не се страхуваме да се намесим, когато фактическите матрици или правната основа са предизвикателни;
  • Ние сме фокусирани върху клиента, находчиви и прагматични;
  • Постоянно се развиваме и взаимодействаме с водещи професионалисти в областта на правото в България и чужбина: посещаваме и организираме събития и виртуални презентации; били сме съвместни домакини на конференции за разрешаване на спорове с международни партньори и въздействаме значително в световни професионални публикации за разрешаване на спорове (напр. по темата за спорове в България на lexology.com)

Като част от практиката ни, NBLO:

  • Консултира основателите на софтуерен бизнес относно спорове с външен инвеститор за рисков капитал;
  • Консултира миноритарния акционер на център за отдих относно спор с мажоритарния акционер;
  • Консултирали сме множество клиенти по корпоративна несъстоятелност и различните искове, които възникват в този контекст.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024