Нарушение на търговска марка: Boney M

18 ноември 2020

Екипът на NBLO наскоро помогна на собственика на търговската марка Boney M. Марката е регистрирана от един от членовете на известната група Boney M от 70-те години. Въз основа на регистрацията бяха изпратени известия за прекратяване организирането на концерта в престижния Национален дворец на културата в София, България.

Pаботихме отговорно по този извънсъдебен процес. Имаше консенсусно оттегляне на нарушителя от използването на името и материалите. Рекламите и маркетинговите материали бяха съответно премахнати, изменени и унищожени.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024