Съвети и предполагаеми услуги при трансграничен развод

10 ноември 2020

NBLO наскоро участва в сложен казус за развод, включващ многостранни юрисдикции.

Нашият клиент, гражданин едновременно на САЩ и на България, пребиваващ в България, поиска развод от съпругата си, гражданка на Гватемала. Предизвикателство в този случай беше фактът, че съпругата на нашия клиент внезапно напусна страната без да остави никакви данни за контакт и адрес на пребиваване. Това затрудни предоставянето на нашата услуга и беше важно да се справим ефикасно с проблема.

Сега производството продължава и очакваме съдът да разреши този случай в полза на клиента.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024