Възможност за дялово участие на служителите в стартъп за дигитален маркетинг

10 ноември 2020

Наскоро към NBLO се обърна клиент – високоразвиваща се стартъп компания в България с чуждестранен собственик, за да се консултира относно намеренията си да навлезе в нов етап на разрастване. Конкретната ни задача беше да подпомогнем клиента си да изпълни план за реализиране на възможността служители да придобият акции в САЩ (известен още като „Възможност за дялово участие на служителите“ или съкратено ESOP). Като стартиращо предприятие, което иска да стимулира производителността в дългосрочен план, нашият клиент се нуждаеше от нещо, което да работи еднакво добре както за служителите, така и за основните сътрудници. Исторически погледнато ESOP са били запазена територия на мултинационалните компании, но сега са от съществено значение в инструментариума на стартиращите компании.

В предложението си взехме предвид необходимостта от промяна на капиталовата структура на компанията като предложихме и актуализация на устава на дружеството. Изходихме от положението, че българското корпоративно право на частните компании определено не е адекватно предразположено за ESOP, но ние успяхме да намерим начин да задоволим както всички законови изисквания, така и нуждата на нашия клиент от съвременни корпоративни инструменти за растеж.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024