Споразумение за съвместно предприятие в гейминг сектора

8 април 2022

NBLO консултира по шведско-израелското споразумение за съвместно предприятие, сключено чрез България. Действахме за създаването на успешен шведски екип, който си партнира с известен израелски инвеститор в сферата на игрите. СП ще бъде насочено към азиатските пазари.

Адвокатите на NBLO консултираха преговорите между страните, изготвянето и изпълнението на английски закон, уреждащ споразуменията за съвместно предприятие и спомагателните документи; включването на българско дъщерно дружество и адаптирането на неговите статии.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024