NBLO съдейства за трансгранично наследяване

8 април 2022

През последната година помогнахме на множество индивидуални клиенти с международни въпроси по наследяване, при които са оставени активи в юрисдикции в ЕС и извън ЕС.

Там, където има ценни активи, оставени от наследодател (независимо дали в контекста на завещание или без него – така наречената липса на завещание), често възникват сложни правни въпроси и за съжаление понякога има спорове.

Фактическите подробности, приложимото право и мрежата от контакти в съответната юрисдикция са от решаващо значение за бързото и компетентно съдействие при осигуряване на справедливо разпределение на активите.

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024