Стартъпи

Филтър:

Избрани - Корпоративни клиенти

Про боно програма на NBLO за консултации на стартъп компании

За нас е удоволствие да предложим на стартиращи високотехнологични фирми възможността да възползват от нашите услуги безплатно (про боно). Да подкрепяме основателите на нови компании е в синхрон с опита на нашата кантора. Самите ние осъзнаваме препятствията, с които стартиращите фирми могат да се сблъскат по пътя си към бизнес успеха. Не толкова отдавна самата […]

Прочети

© New Balkans Law Office 2022

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2022