Финансови престъпления и разследвания

Филтър:

Избрани - Корпоративни клиенти

Използване на записи в съдебното производство. Записите и GDPR

В хода на спорове по търговски и граждански въпроси могат да възникнат ситуации, в които страна по спора да разполага с придобити от нея (а при това създадени или от нея, или от друго лице) звукови или видео записи, които могат да имат отношение към спора и поне теоретично биха (ако можеха да бъдат използвани) […]

Прочети

© New Balkans Law Office 2022

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2022