Имотни спорове

Филтър:

Избрани - Корпоративни спорове

Валидността на клаузите за неустойка в юрисдикциите на Обединеното кралство и България

Неустойка е договорна клауза, изискваща от страната да плати действително предварително определена и договорена сума в случай на определено неизпълненние. Предназначението й  е да компенсира увредената страна по договора за неизпълнението. Включването на такава клауза има предимството, че спестява ненужни разходи и време за определяне на обезщетението постфактум, особено когато тези разходи са трудни за […]

Прочети

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024