social media

Филтър:

Избрани - Корпоративни клиенти

Присъединяване към електрическата мрежа – Стъпка 4: Инсталация на съоръженията за присъединяване и въвеждане в експлоатация

След като заявителят сключи договор за присъединяване (ДП) към мрежата  с районния мрежови оператор (РМО), РМО изготвя проектите за инсталиране на съоръженията за присъединяване на обекта. Обикновено на българския пазар инсталирането на това оборудване се финансира от РМО за негова сметка. РМО разполага с 10 работни дни, за да изготви проектите. Ако е необходимо съгласуване […]

Прочети

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024