Откриване на търговско представителство като възможност за пребиваване в България

18 декември 2020

Гражданство и имиграция, Частни клиенти

Гражданите на трети страни, търсещи основание за пребиваване в държава-членка на ЕС, имат редица възможности. В допълнение към популярната инвестиционна опция (с фокус към състоятелни лица), има и други възможности, които изискват значително по-малко инвестиции, но позволяват на дигитални номади и млади предприемачи да се установят в България. За да получите временно пребиваване следва да се регистрирате като търговски представител, назначен в търговско представителство на дружество, регистрирано в чужбина.

Изисквания, свързани с компанията:

  • Да е учредена преди не по-малко от 2 години
  • Да е активна и изпълняваща изискванията на данъчното право за същия период;
  • Да представи планове за бъдещо разширяване на бизнеса в България.

Компанията може да назначи до трима търговски представители в зависимост от своите планове и бизнес нужди.

Търговското представителство всъщност не е отделно дружество/субект (не се нуждае от директор или акционери).

Търговските представители имат право на разрешение за „продължително пребиваване“, който им позволява да се установят в България. Необходимо е този вид статут на пребиваване да се подновява ежегодно.

След като поддържа действащо разрешение за продължително пребиваване в продължение на 5 години (и живее в страната повече от 30 месеца през този 5-годишен период), търговският представител има право да кандидатства за постоянно пребиваване, както и за „дългосрочно пребиваване в ЕС“, което дава право на заявителя да кандидатства за пребиваване в друга държава от ЕС без необходимост от виза.

Важно е да се отбележи, че разрешението за продължително пребиваване на това основание не позволява на търговския представител на дружеството да търси работа в България по трудов договор през срока на валидност на разрешението за продължително пребиваване.

След поддържане на статуса в течението на 5 години, търговският представител има право да кандидатства за постоянно пребиваване. След като такова бъде предоставено, лицето получава право на работа по трудов договор и в последствие до Българско гражданство.

Процедура

Първи стъпки:

  1. Създаване на търговско представителство;
  2. Предоставяне на офис адрес и дългосрочно доказателство за настаняване в България;
  3. Назначете двама души за търговски представители;
  4. Подготовка за бъдещо разширяване на бизнеса в България.

Трябва да се предприемат определени стъпки в България, преди търговският представител да бъде изпратен там. Нашият екип работещ с частни клиенти ще може да съветва и помага с тези въпроси основавайки се на богатия си опит в областта на корпоративното и имиграционното право.

За NBLO

NBLO е бутикова адвокатска кантора със силна практика в областта на българското и европейското имиграционно и национално право. Съдействаме на клиенти с получаването на българско гражданство на различни основания, включително българско гражданство чрез инвестиция, по произход и по местожителство, възсъединяване на семейства на граждани на ЕС/България и други въпроси, свързани с гражданството и имиграцията.

За повече информация, моля, свържете се с нас на: [email protected] или чрез нашата контактна форма. 

 

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024