Присъединяване към електрическата мрежа – Стъпка 2: Издаване на становище и предварителен договор за присъединяване

7 ноември 2023

Корпоративни клиенти

След подаване на искането за присъединяване (за повече информация относно искането, моля, вижте нашата статия), в България районният мрежови оператор (РМО) е длъжен да изготви официално становище за заявителя.  В него се определят условията , при които обектът на заявителя може да бъде присъединен към мрежата. Това становище трябва да бъде издадено от РМО в срок от 14 дни.  

Възможно е издаването на становището да отнеме повече от 14 дни, когато РМО установи недостатъци в искането или например в редките случаи, когато е необходимо разрешение от регулаторни органи като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Освен това в ситуации на „сложни“ искания за свързване, РМО и заявителят могат по взаимно съгласие да удължават срока за издаване на становище. 

Проект и предварителен договор за присъединяване (ПДП)

След като получи становището, заявителят представя на РМО „проект“. Този проект се състои от две части:

  • Архитектурна част; и
  • Описание на електрическите уредби и инсталации.

РМО трябва да одобри или отхвърли проекта в рамките на 10 работни дни. Ако е необходимо съгласуване с друг РМО, разглеждането от страна на РМО може да бъде удължено до 30 дни. Този срок започва да тече от датата на подаване на проекта.

Предварителен договор за присъединяване към мрежата (ПДП) се изисква само в определени случаи и трябва да бъде сключен в рамките на 25 дни от датата на издаване на становището. 

© New Balkans Law Office 2024

Дейността на българските и международно квалифицирани адвокати на New Balkans Law Office се регулира от съответната адвокатска колегия по регистрация. New Balkans Law Office е търговска марка на „Лигъл сървисиз“ ЕООД, дружество, регистрирано по българското законодателство с ЕИК 202331677. Допълнителни подробности можете да откриете тук.

© New Balkans Law Office 2024